Warning: Declaration of FEE_Field_Terms::wrap($content, $taxonomy, $before, $sep, $after) should be compatible with FEE_Field_Post::wrap($content, $post_id = 0) in /homepages/2/d478648425/htdocs/wp-content/plugins/front-end-editor/php/fields/post.php on line 275

Warning: Declaration of FEE_Field_Tags::wrap($content, $before, $sep, $after) should be compatible with FEE_Field_Terms::wrap($content, $taxonomy, $before, $sep, $after) in /homepages/2/d478648425/htdocs/wp-content/plugins/front-end-editor/php/fields/post.php on line 284

Warning: Declaration of FEE_Field_Category::wrap($content, $sep, $parents) should be compatible with FEE_Field_Terms::wrap($content, $taxonomy, $before, $sep, $after) in /homepages/2/d478648425/htdocs/wp-content/plugins/front-end-editor/php/fields/post.php on line 293

Warning: Declaration of FEE_Field_Post_Thumbnail::wrap($html, $post_id, $post_thumbnail_id, $size) should be compatible with FEE_Field_Post::wrap($content, $post_id = 0) in /homepages/2/d478648425/htdocs/wp-content/plugins/front-end-editor/php/fields/post.php on line 335

Warning: Declaration of FEE_Field_Post_Meta::wrap($data, $post_id, $key, $ui, $single) should be compatible with FEE_Field_Post::wrap($content, $post_id = 0) in /homepages/2/d478648425/htdocs/wp-content/plugins/front-end-editor/php/fields/post.php on line 401

Warning: Declaration of FEE_Field_Widget::wrap($params) should be compatible with FEE_Field_Base::wrap($content, $data) in /homepages/2/d478648425/htdocs/wp-content/plugins/front-end-editor/php/fields/widget.php on line 98

Warning: Declaration of FEE_Field_Comment::wrap($content) should be compatible with FEE_Field_Base::wrap($content, $data) in /homepages/2/d478648425/htdocs/wp-content/plugins/front-end-editor/php/fields/other.php on line 54

Warning: Declaration of FEE_Field_Term_Field::wrap($content, $term_id, $taxonomy) should be compatible with FEE_Field_Base::wrap($content, $data) in /homepages/2/d478648425/htdocs/wp-content/plugins/front-end-editor/php/fields/other.php on line 104

Warning: Declaration of FEE_Field_Single_Title::wrap($title) should be compatible with FEE_Field_Term_Field::wrap($content, $term_id, $taxonomy) in /homepages/2/d478648425/htdocs/wp-content/plugins/front-end-editor/php/fields/other.php on line 120

Warning: Declaration of FEE_Field_Option::wrap($content, $key, $ui) should be compatible with FEE_Field_Base::wrap($content, $data) in /homepages/2/d478648425/htdocs/wp-content/plugins/front-end-editor/php/fields/other.php on line 267
Procés del tractament | Espai Dental SF

Procés del tractament

En general, malgrat variacions, la tècnica consisteix en:

–         Estudi radiogràfic: per a determinar el tipus, mida i número d’implants a col·locar, així com la situació exacta. La radiografia més utilitzada és la ORTOPANTOMOGRAFIA, no obstant, en casos més complexos, pot ser necessari un TC (escànner).

–        Cirurgia de la col·locació de l’implant: sota anestèsia local, mínimament inviasiva i de curta durada. A la majoria dels casos el pacient pot fer vida normal el mateix dia de la intervenció. Si s’han realitzat extraccions dentals recents, la col·locació de l’implant es farà desprès d’un procés de cicatrització òssia que acostuma a ser de 1 a 3 mesos depenent del cas. No obstant, en ocasions es pot realitzar l’extracció de la peça i la col·locació de l’implant al mateix acte quirúrgic. És el que anomenem IMPLANTS IMMEDIATS. Amb aquest procés, en el moment en que fem l’extracció col·loquem l’implant disminuint la reabsorció òssia que es produeix al fer l’extracció i, principalment, el que aconseguim és reduir el temps d’espera pel pacient.

–        Període d’osteointegració: espai de temps necessari per a que l’implant es fusioni amb l’ós maxil·lar. Aquest acostuma a ser, de mitjana, uns 3 mesos per a la mandíbula i de 4 a 5 mesos per al maxil·lar superior.

–        Confecció i col·locació de la pròtesi:

  • Pròtesi de càrrega immediata: és la que es col·loca el mateix dia de la cirurgia. No sempre és possible realitzar aquesta tècnica. En el postoperatori és imprescindible un control exhaustiu de la oclusió dental (mossegada) per evitar forces i moviments que puguin desestabilitzar i causar el fracàs de l’implant. Tanmateix la higiene per part del pacient ha de ser minuciosa i la dieta blanda per eliminar pressions indesitjables sobre la zona intervinguda.
  • Pròtesi de càrrega diferida: és la que es col·loca una vegada passat el període d’osteointegració. En cas de que el pacient no vulgui “anar sense dents”,  es col·locarà una pròtesi provisional per al temps d’espera entre la cirurgia i la col·locació de la pròtesi definitiva.