Procés del tractament

En general, malgrat variacions, la tècnica consisteix en:

–         Estudi radiogràfic: per a determinar el tipus, mida i número d’implants a col·locar, així com la situació exacta. La radiografia més utilitzada és la ORTOPANTOMOGRAFIA, no obstant, en casos més complexos, pot ser necessari un TC (escànner).

–        Cirurgia de la col·locació de l’implant: sota anestèsia local, mínimament inviasiva i de curta durada. A la majoria dels casos el pacient pot fer vida normal el mateix dia de la intervenció. Si s’han realitzat extraccions dentals recents, la col·locació de l’implant es farà desprès d’un procés de cicatrització òssia que acostuma a ser de 1 a 3 mesos depenent del cas. No obstant, en ocasions es pot realitzar l’extracció de la peça i la col·locació de l’implant al mateix acte quirúrgic. És el que anomenem IMPLANTS IMMEDIATS. Amb aquest procés, en el moment en que fem l’extracció col·loquem l’implant disminuint la reabsorció òssia que es produeix al fer l’extracció i, principalment, el que aconseguim és reduir el temps d’espera pel pacient.

–        Període d’osteointegració: espai de temps necessari per a que l’implant es fusioni amb l’ós maxil·lar. Aquest acostuma a ser, de mitjana, uns 3 mesos per a la mandíbula i de 4 a 5 mesos per al maxil·lar superior.

–        Confecció i col·locació de la pròtesi:

  • Pròtesi de càrrega immediata: és la que es col·loca el mateix dia de la cirurgia. No sempre és possible realitzar aquesta tècnica. En el postoperatori és imprescindible un control exhaustiu de la oclusió dental (mossegada) per evitar forces i moviments que puguin desestabilitzar i causar el fracàs de l’implant. Tanmateix la higiene per part del pacient ha de ser minuciosa i la dieta blanda per eliminar pressions indesitjables sobre la zona intervinguda.
  • Pròtesi de càrrega diferida: és la que es col·loca una vegada passat el període d’osteointegració. En cas de que el pacient no vulgui “anar sense dents”,  es col·locarà una pròtesi provisional per al temps d’espera entre la cirurgia i la col·locació de la pròtesi definitiva.