Pròtesi dental

El deteriorament o pèrdua de dents suposa una disminució considerable de la qualitat de vida. Per aquest motiu realitzem tot tipus de pròtesi dentals que permetran tornar a menjar correctament, tornar a somriure…en definitiva, tornar a gaudir dels plaers que ens dóna la vida.

La rehabilitació mitjançant pròtesi permet substituir les peces dentals que ha perdut el pacient, millorant la funció masticatòria, la funció fonètica, i l’estètica bucal i facial.Tot això permet augmentar la seguretat en sí mateix aconseguint una vida social i afectiva plena.

Si no es substitueixen les peces perdudes, pot existir desplaçament de les dents romanents cap als espais lliures, tant horitzontal com verticalment. Això pot provocar amb els temps:

–          Defectes de “l’engranatge” de les seves dents, limitant la masticació i fent malbé les articulacions.

–          Impossibilitat de substituir les peces posteriorment si es tanca molt l’espai.

–          Augment del risc de càries entre dents.

Tipus de rehabilitació protèsica que realitzem a EDSF:

–          Rehabilitació amb pròtesi fixa:

              –> Corones metall-porcellana i totalment ceràmiques

              –> Ponts

–         Rehabilitació amb pròtesi removible:

              –> Pròtesi removible completa

              –> Pròtesi removible parcial

–          Rehabilitació amb pròtesi sobre implants (implantologia):

             –> Removible

            –> Fixa

                               ENTREGUEM GARANTIA PER ESCRIT DE TOTES LES NOSTRES PRÒTESIS