Rehabilitació amb pròtesi removible

És el tractament dirigit a substituir les dents absents mitjançant aparatologia removible confeccionada a mida i formada per una base acrílica i/o metàl·lica i dents artificials de resina.

Segons les dents a substituir es divideixen en:

–          Pròtesis completes: substitueixen totes les dents d’una arcada. Confeccionades generalment amb material acrílic. Es subjecten mitjançant “efecte ventosa” tant al paladar com a la mandíbula. L’estabilitat dependrà de la forma de les arcades, de la quantitat d’ós, de la musculatura del pacient, etc. Les inferiors tenen més problemes de retenció que les superiors.

–          Pròtesis parcials: substitueixen algunes dents de l’arcada. En aquest cas es subjecten a les dents romanents mitjançant retenidors metàl·lics (ganxos). Segons el material de confecció poden ser totalment acríliques o de base metàl·lica.

Després de la col·locació de les pròtesis és normal que es produeixin petites molèsties com llagues. Aquestes seràn fàcilment tractables per part del professional rebaixant la resina a les zones on el contacte sigui més gran. També és normal experimentar certs canvis a l’hora de parlar, major salivació… Tot això desapareixerà després d’un breu període d’adaptació.

Les pròtesis removibles s’han de netejar cada vegada que el pacient hagi menjat per evitar l’acumulació de menjar que podria originar mal alè i augmentar el risc de càries. No s’han de manipular per part del pacient ni per cap persona que no sigui l’odontòleg. El nostre equip li proporcionarà les instruccions d’ús i manteniment necessàries i estarà a la seva disposició si necessita retocs.

protesis-removible