Solucions rehabilitadores sobre implants dentals

Existeixen múltiples solucions per a recuperar el somriure del pacient després de la col·locació dels implants:

–          Pèrdua d’una dent: Rehabilitació mitjançant un implant sobre el que carregarà una funda de metall-porcellana.

–          Pèrdua de vàries dents: Realització d’un pont sobre els implants. Es col·locaran menys implants, per exemple: 2 implants però 3 fundes implantosoportades.

–          Absència total  de dents: En aquests casos tenim vàries opcions:

  • REHABILITACIÓ AMB 4 IMPLANTS + SOBREDENTADURA: Principalment indicada en els casos en els que la quantitat d’ós existent no permet la col·locació de més implants o en aquells pacients en els que el manteniment d’una correcta higiene oral serà complicat. Aquest tipus de pròtesi, a diferència de la resta, és removible (de posar i treure) però es subjecta mitjançant uns ancoratges (locators, boles, barra…) que no permeten el moviment de la pròtesi durant la masticació. Per a la neteja, el pacient haurà de fer força per a treure la pròtesi. La pròtesi es composa d’una base acrílica o de metall i acrílic i de dents de resina.
  • REHABILITACIÓ AMB 6 IMPLANTS + PRÒTESI HÍBRIDA: Aquest sistema permet la col·locació d’una pròtesi fixa que el pacient no pot retirar pels seus propis mitjans, sinó que haurà d’anar a la clínica cada 6 mesos per a la neteja. Respecte al material, pot estar formada per una estructura metàl·lica i un recobriment acrílic i amb dents de resina o bé amb dents de porcellana sobre una estructura de titani, sent més estètica i resistent.
  • REHABILITACIÓ AMB 8-10 IMPLANTS I CORONES DE PORCELLANA: Es realitza en els casos en els que, si la quantitat i qualitat de l’ós ho permeten, es vol aconseguir la màxima estètica amb la col·locació de tota una arcada de dents de porcellana. Seran rehabilitacions que necessitaran de molt bona higiene amb tècniques de raspallat molt concretes.