Estètica dental

La nostra experiència ens diu que un dels motius de consulta més freqüents a la clínica dental són els problemes estètics. Avui en dia lluir un bon somriure suposa millorar la seva autoestima i confiança en un  mateix. Afortunadament existeixen multitudde tractaments destinats a aquest fi.

1- EMBLANQUIMENT

L’emblanquiment consisteix en l’aplicació de substàncies químiques sobre la dent per a obtenir una reducció de la tonalitat de la mateixa.

En funció del mètode es divideix en:

– Emblanquiment ambulatori

– Emblanquiment a clínica

2- CARILLES ESTÈTIQUES

La realització de carilles de compòsit consisteix en aplicar capes de resina sobre la superfície de la dent fins aconseguir l’estètica desitjada.

El resultat és excepcional! 

En tots els casos és necessària la revisió prèvia d’un odontòleg per a determinar si existeixen contraindicacions o limitacions particulars.

Odontologia 

El nostre objectiu: aconseguir el major efecte emblanquidor, màxima durabilitat dels resultats però sempre amb la mínima afectació dental i gingival.