Periodòncia

La malaltia periodontal és una patologia crònica, que es presenta amb una simptomatologia mínima (a vegades totalment asimptomàtica) i condueix a la pèrdua de suport periodontal, és a dir, de la geniva i ós que envolten la dent.

Està causada per la placa bacteriana, que és el conjunt de bacteris presents a la superfície de les dents i de les genives. Si no s’elimina la placa, es produeix una reacció inflamatòria de les genives, el que denominem gingivitis. La simptomatologia habitual de la gingivitis és: sagnat de les genives, sensibilitat dental, mal gust a la boca i halitosis (mal alè).

gingivitis

Si aquesta gingivitis no és tractada i perdura en el temps, derivarà en el que denominem periodontitis (piorrea). La periodontitis produeix la pèrdua d’ós i lligament que subjecta les dents, produint-se la mobilitat i posterior pèrdua dels mateixos.

Entre el factors de risc de patir periodontitis es troben: predisposició genètica, mala higiene oral, tabaquisme, diabetis mal controlada i estrès.

La malaltia és de tipus crònic, és a dir, no s’acostuma a aconseguir la curació total. Però a la majoria dels casos pot mantenir-se controlada mitjançant tractament odontològic i manteniment domèstic.

periodoncia

El tractament de la malaltia periodontal és fonamentalment domiciliari

El tractament que practicarà l’odontòleg a la clínica s’enfoca a preparar la boca per a que vostè pugui mantenir-la adequadament a casa. Les fases del tractament periodontal seran:

–  Fase bàsica o higiènica: en aquesta fase es realitza la profilaxis professional (neteja), instruccions d’higiene oral, eliminació d’irritants que retenen placa bacteriana i raspat i allisat radicular.

RASPAT I ALLISAT RADICULAR: consisteix en eliminar els depòsits de placa i càlcul subgingivals mitjançant uns instruments denominats curetes i sota anestesia local (ocasionalment). Posteriorment s’allisa la superfície radicular per reduir la futura acumulació de placa I càlcul.

Depenent del cas es pot fer el tractament de tota la boca en 1,2 o 4 sessions. En els casos que requereixin anestèsia es fa en 2 o 4 sessions.

És molt habitual que es recepti un tractament amb clorhexidina (antisèptic bucal) en forma de pasta i/o col·lutori durant el tractament periodontal. També és possible que s’administrin antibiòtics específics.

–  Fase quirúrgica: si la bossa periodontal que s’ha format és inaccessible per al dentista o no s’ha curat desprès del raspat, és possible que sigui necessari realitzar una cirurgia periodontal amb anestèsia per a poder accedir a la zona i netejar-la.

Per desgràcia, ocasionalment no existeix més alternativa que l’extracció d’una o més peces dentals per a evitar la propagació de la malaltia o per eliminar les molèsties de dents molt afectades.

–  Fase de manteniment: constitueix una de les fases més importants al pacient periodontal. Per a poder controlar i parar l’evolució de la  malaltia, és imprescindible seguir una rigorosa higiene oral i realitzar visites periòdiques de control al dentista. Ell avaluarà la situació i efectuarà el tractament que sigui precís (profilaxis, raspat…)

La malaltia periodontal és una malaltia crònica, amb el que és possible que en un moment donat es reactivi. Generalment aquests brots poden passar inadvertits, per això la importància de les visites de control. Aquestes poden ser cada 3,4 o 6 mesos depenent de la necessitat individual del pacient.