Rehabilitació amb pròtesi fixa

És el tractament dirigit a restituir dents absents mitjançant aparatologia fixa, unida permanentment a algunes dents que queden en boca. Per fer-ho s’utilitzen corones o ponts de metall-porcellana o totalment ceràmics.

–    Corones (fundes): S’utilitzen per a protegir la dent de desgastos i fractures, o bé per estètica. Utilitzats freqüentment després del tractament endodòntic.

–    Ponts: S’utilitzen per a substituir una o més dents que s’han perdut. El pont està format d’un pòntic (dent substituïda) i de pilars (dents que serveixen d’ancoratge).

En ambdós casos és necessari tallar 1-1’5mm la superfície de les dents a tractar. Després del tallat de les peces es procedeix a la presa de registres (motlles), la determinació de la oclusió (mossegada), l’elecció del color de la pròtesi,etc. Tota aquesta informació s’enviarà al laboratori dental per a que es fabriqui la pròtesi, que, després d’una sèrie de proves serà col·locada per l’odontòleg.

Les corones o ponts són fixats a la dent amb un ciment especialment dissenyat per aquest ús. Això farà que la pròtesi no pugui ser retirada més que per un especialista.

Respecte al material de fabricació existeixen diferents tipus:

  • Totalment ceràmiques.
  • De metall-porcellana convencional: amb una estructura interna metàl·lica (de color gris) i un recobriment extern de porcellana. En portadors d’aquest tipus de pròtesi, amb el temps pot aparèixer una línia gris al coll de la dent corresponent al marge metàl·lic de la corona.
  • De zirconi-porcellana: presenten l’estructura interna de color blanc, el que proporciona un avantatge estètic de llarga durada respecte a les convencionals.

protesis-fija